6.4 אמידת משאבי פעילות

אמידת משאבי פעילות היא תהליך לאמידת סוג החומרים וכמותם , משאבי האנוש , הציוד או האספקה הדרושים לביצוע כל אחת מהפעילויות . התועלת העיקרית בתהליך זה היא בכך שהוא מזהה את הסוג , את הכמות ואת המאפיינים של המשאבים הדרושים להשלמת הפעילות , ובכך אפשר להגיע לאומדנים מדויקים יותר של עלות ומשך . התשומות , הכלים והשיטות והתפוקות של תהליך זה מתוארים בתרשים . 6-12 תרשים 6-13 הוא תרשים הזרימה של התהליך . תהליך אמידת משאבי פעילות מתואם בקפדנות עם תהליך אמידת עלויות 0 ) עיף . ( 7 . 2 לדוגמה : צוות פרויקט בנייה צריך להכיר את רווקי הבנייה המקומיים . לרוב , ידעזה זמין בקרב ספקים מקומיים . אולם , אם מאגר העובדים המקומי אינו מנוסה בשיטות בנייה מיוחדות או מקצ 1 עיות , עלות נוספת של יועץ יכולה להיות הדרך היעילה ביותר להבטיח ידע על חוקי הבנייה המקומיים ; צוות תכנון רכב צריך להכיר את החידושים בשיטות ההרכבה האוטומטיות . את הידע הדרוש אפשר להשיג על ידי העסקת יועץ , על ידי שליחת מתכנן לסמינר רובוטיקה או על ידי צירוף עובד ייצור לצוות הפרויקט .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ