6.3.3 סידור פעילויות ברצף: תפוקות

6 . 3 . 3 . 1 תרשים רשת לוח זמנים בפרויקט תרשים רשת לוח זמנים בפרויקט הוא תצוגה גרפית של הקשרים הלוגיים , הנקראים גם תלות , והקיימים בין פעילויות לוח הזמנים של הפרויקט . תרשים 6-11 מציג רשת לוח זמנים בפרויקט . תרשים כזה אפשר להכין באופן ידני או באמצעות תוכנה לניהול פרויקטים . אפשר שהוא יכלול את פרטי הפרויקט המלאים , או פעילות מסכמת אחת או יותר . את התרשים יכול ללוות הסבר מסכם שיתאר את הגישה הבסיסית שננקטה לסידור הפעילויות ברצף . בהסבר זה יש לתאר באופן מלא כל רצף פעילויות יוצא דופן . 6 . 3 . 3 . 2 עדכונים למסמכי פרויקט מסמכי הפרויקט שאפשר לעדכן הם , למשל : רשימות פעילויות ; תכונות פעילות ; רשימת אבני דרך ; רשימת סיכונים .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ