תרשים ‭0 :6-9‬וגי הקשרים בשיטת תרשים קדימות ‭(PDM)‬