6.3.2 סידור רצף פעילויות: כלים ושיטות

6 . 3 . 2 . 1 שיטת תרשים קדימות שיטת תרשים קדימות ( PDM ) היא שיטה שבה נעזרים לצורך בניית מודל תזמון , שבו הפעילויות מוצגות בעזרת צמתים וקשורות באופן גרפי באמצעות קשר לוגי אחד או יותר כדי להראות את הרצף שבו יש לבצען . פעילות בצומת ( AON ) היא שיטה אחת להצגת תרשים קדימות . זו השיטה שבה נעזרים ברוב חבילות התוכנה לניהול פרויקטים . שיטת תרשים הקדימות כוללת ארבעה סוגים של קשרי תלות או קשרים לוגיים . פעילות קח מת היא פעילות שמבחינה לוגית באה לפני פעילות התלויה בלוח זמנים . פעילות עוקבת היא פעילות תלויה שבאופן לוגי באה אחרי פעילות אחרת בלוח הזמנים . קשרים אלה מוגדרים להל ! ומוצגים בתרשים : 6-9 מסוף-להתחלה - ( FS ) קשר לוגי שבו פעילות עוקבת אינה יכולה להתחיל כל עוד לא הסתיימה פעילות קודמת . דוגמה : טקס הענקת פרסים ( פעילות עוקבת ) אינו יכול להתחיל כל עה לא הסתיים המרוץ ( פעילות קודמת ;( מסוף-לסוף - ( FF ) קשר לוגי שבו פעילות עוקבת אינה יכולה להסתיים כל עוד לא הסתיימה פעילות קודמת . דוגמה : כתיבת מסמך ( פעילות קודמת ) חייבת להסתיים לפני שאפשר לסיים את עריכת המסמך ( פעילות עוקבת ;( מהתרולה-להתח...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ