6.3.1 סידור פעילויות ברצף: תשומות

6 . 3 . 1 . 1 תכנית ניהול לוח זמנים מתוארת ב 0 עיף . 6 . 1 . 3 . 1 התכנית לניהול לוח זמנים מזהה את שיטת התזמון ואת כלי התזמון שבהם ישתמשו עבור הפרויקט , ושינחו את אופן 0 ידור הפעילויות ברצף . 6 . 3 . 1 . 2 רשימת פעילויות מתוארת ב 0 עיף . 6 . 2 . 3 . 1 רשימת הפעילויות כוללת את כל הפעילויות בלוח הזמנים הנדרשות עבור הפרויקט שאותן יש לסדר ברצף . קשרי תלות ואילוצים אחרים החלים על פעילויות אלה יכולים להשפיע על הסידור ברצף של הפעילויות . 6 . 3 . 1 . 3 תכונות פעילות מתוארות בסעיף . 6 . 2 . 3 . 2 תכונות פעילות יכולות לתאר רצף אירועים נחוץ או קשרים מוגדרים עם פעילות קודמת או עתידית . 6 . 3 . 1 . 4 רשימת אבני דרך מתוארת בסעיף . 6 . 2 . 3 . 3 רשימת אבני הדרך יכולה לכלול תאריכים מתוזמנים לאבני דרך מסוימות , שיכולים להשפיע על אופן סידור הפעילויות ברצף . 6 . 3 . 1 . 5 תיאור תכולת פרויקט מתואר בסעיף . 5 . 3 . 3 . 1 תיאור תכולת הפרויקט כולל את תיאור תכולת המוצר , ובכלל זה מאפייני המוצר שעשויים להשפיע על סידור הפעילויות ברצף , למשל סידור פיזי של מפעל שייבנה או ממשקים של מערכות משנה בפרויקט תוכנה . מידע ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ