תרשים ‭:6-8‬ סידור פעילויות ברצף: תרשים זרימה של התהליך