תרשים ‭:6-7‬ סידור פעילויות ברצף: תשומות, כלים ושיטות ותפוקות