6.3 סידור פעילויות ברצף

סידור פעילויות ברצף הוא תהליך לזיהוי ולתיעוד הקשרים בין פעילויות הפרויקט . התועלת העיקרית בתהליך זה היא בכך שהוא מגדיר את הרצף ההגיוני של העבודה להשגת יעילות מרבית בהתחשב בכל אילוצי הפרויקט . התשומות , הכלים והשיטות והתפוקות של תהליך זה מתוארים בתרשים . 6-7 תרשים 6-8 הוא תרשים הזרימה של התהליך . כל הפעילויות ואבני הדרך , למעט הפעילות הראשונה והאחרונה , צריכות להיות קשורות לפעילות קודמת אחת לפחות שיש לה קשר לוגי מ 0 וף-להתחלה או מהתחלה-להתחלה ולפעילות עוקבת אחת לפחות שיש לה קשר לוגי מ 0 וף להתחלה או מ 0 וף 0 ל- וף . יש לתכנן קשרים לוגיים כדי ליצור לוח זמנים לפרויקט שיש לו אחיזה במציאות . "תכן ש"דרש שימוש בהקדמה או בהשהיה של זמנים בין פעילויות על מנת לתמוך בלוח זמנים בר השגה ובעל אחיזה במציאות . אפשר לקבוע את רצף הפעילויות בעזרת תוכנה לניהול פרויקטים או בעזרת שיטות ידניות או אוטומטיות .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ