6.2.3 הגדרת פעילויות: תפוקות

6 . 2 . 3 . 1 רשימת פע ילויות רשימת הפעילויות היא רשימה מקיפה , הכוללת את כל הפעילויות בלוח הזמנים הנדרשות בפרויקט . רשימה זו כוללת גם את מזהה הפעילות ואת תיאור תכולת העבודה של כל פעילות בפירוט שדי בו כדי להבטיח שאנשי צוות הפרויקט יבינו איזו עבודה יש להשלים . לכל פעילות נדרשת כותרת ייחודית המתארת את מקומה בלוח הזמנים , גם אם כותרת הפעילות מוצגת מחוץ להקשר של לוח הזמנים לפרויקט . 6 . 2 . 3 . 2 תכונות פעילות בשונה מאבני דרך , לפעילויות יש משכים , שבמהלכם מבוצעת העבודה עליהן , ויכולים להיות להן משאבים ועלויות הקשורים לעבודה . תכונות הפעילות מרחיבות את תיאור הפעילות בכך שהן מזהות את המרכיבים הרבים הקשורים לכל פעילות . המרכיבים עבור כל פעילות מתפתחים עם הזמן . בשלבים הראשוניים של הפרויקט , הם כוללים את מזהה הפעילות , ( ID ) את המזהה במבנה תכולת העבודה ( WBS 1 ס ) ואת התווית או את שם הפעילות , ולאחר השלמתו , הם יכולים לכלול קודי פעילות , תיאור פעילות , פעילויות קודמות , פעילויות עתידיות , קשרים לוגיים , הקדמות והשהיות 0 ) עיף , ( 6 . 3 . 2 . 3 דרישות משאבים , תאריכים מוכתבים , אילוצים והנחות...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ