6.2.2 הגדרת פעילויות: כלים ושיטות

6 . 2 . 2 . 1 פירוק פירוק הוא שיטה שנוקטים לצורך חלוקה וחלוקת משנה של תכולת הפרויקט ושל תוצרי הפרויקט לכדי חלקים קטנים ונוחים יותר לניהול . פעילויות מייצגות את העבודה הדרושה להשלמת חבילת העבודה . תהליך הגדרת הפעילויות מגדיר את התפוקות הסופיות בפעילויות ולא בתוצרים , כפי שנעשה בתהליך של יצירת מבנה תכולת העבודה ( סעיף . ( 5 . 4 את רשימת הפעילויות , את מבנה תכולת עבודה ואת מילון מבנה תכולת עבודה אפשר להכין בזה ארור זה או במקביל . מבנה תכולת העבודה ומילון מבנה תכולת העבודה הם הב 0 י 0 להכנת רשימת הפעילוי 1 ת הסופית . כל חבילת עבודה במבנה תכולת העבודה מפורקת לפעילויות הנדרשות כדי לייצר את תוצרי חבילת העבודה . שיתוף חברי הצוות בפירוק יכול להוביל לקבלת תוצאות טובות ומדויקות יותר . 6 . 2 . 2 . 2 תכנון בגלים תכנון בגלים הוא שיטת תכנון חוזרת ונשנית שבה מתכננים בפירוט את העבודה שיש לבצע בעתיד הקרוב , ואת העבודה שתתבצע בעתיד הרחוק מתכננים ברמה גבוהה יותר . זו צורה של תכנון הדרגתי . לפיכך , עבודה יכולה להתק"ם ברמות שוטת של פירוט , בהתאם למיקומה במחזור החיים של הפרויקט . במהלך התכנון האסטרטגי המוקדם...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ