6.2.1 הגדרת פעילויות: תשומות

6 . 2 . 1 . 1 תכנית ניהול לוח זמנים מתוארת בסעיף . 6 . 1 . 3 . 1 תשומה חשובה של התכנית לניהול לוח הזמנים היא רמת הפירוט המוגדרת הנחוצה לניהול העבודה . 6 . 2 . 1 . 2 תכנית ב 0 י 0 לתכולה מתוארת ב 0 עיף . 5 . 4 . 3 . 1 בעת הגדרת הפעילויות נשקלים במפורש מבנה תכולת העבודה של הפרויקט , התוצרים , האילוצים וההנחות המתועדים בתכנית הב 0 י 0 לתכולה . 6 . 2 . 1 . 3 גורמים סביבתיים של הארגון מתוארים ב 0 עיף . 2 . 1 . 5 גורמים סביבתיים של הארגון המשפיעים על תהליך הגדרת פעילויות הם , בין היתר : תרבות ומבנה ארגוני ; מידע מסחרי שפורסם במסדי נתונים מסחריים ; מערכת מידע לניהול פרויקטים . ( PMIS ) 6 . 2 . 1 . 4 נכסי תהליכים ארגוניים מתוארים בסעיף . 2 . 1 . 4 נכסי תהליכים ארגוניים שיכולים להשפיע על תהליך הגדרת הפעילויות הם , בין היתר ; מסד נתוני לקחים שהופקו המכיל מידע היסטורי על רשימות פעילויות שבהן נעשה שימוש שפרויקטים דומים קודמים ; תהליכים מתוקננים ; תבניות המכילות רשימת פעילויות סטנדרטית או חלק מרשימת פעילויות מפרויקט קודם ; קווי מדיניות , נהלים וקווים מנחים קיימים , רשמיים ובלתי רשמיים , הקשורים לתכ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ