תרשים ‭:6-6‬ הגדרת פעילויות: תרשים זרימה של התהליר