6.2 הגדרת פעילויות

הגדרת פעילויות היא תהליך זיהוי ותיעוד של הפעולות המדויקות שיש לבצע כדי לייצר את תוצרי הפרויקט . התועלת העיקרית הטמונה בתהליך זה היא בפירוק חבילות העבודה לפעילויות שמספקות בסיס להערכה , תכנון לוח זמנים , ביצוע , שליטה ובקרה על מלאכת הפרויקט . התשומות , הכלים והשיטות והתפוקות של תהליך זה מתוארים בתרשים . 6-5 תרשים 6-6 הוא הזרימה של התהליך . תהליך זה כולל תכנון והגדרה של פעילויות לוח הזמנים שיובילו להשגת מטרות הפרויקט . התהליך של יצירת מבנה תכולת עבודה מזהה את התוצרים ברמה הנמוכה ביותר של מבנה תכולת העבודה - חבילת העבודה . לרוב מפרקים את חבילות העבודה למרכיבים קטנים יותר הנקראים פעילויות , ומייצגים את העבודה הנדרשת להשלמת חבילת העבודה .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ