6.1.3 תכנון ניהול לוח זמנים: תפוקות

6 . 1 . 3 . 1 תכנית ניהול לוח זמנים מרכיב של תכנית ניהול הפרויקט הקובע את התבחינים ואת הפעילויות להכנת לוח הזמנים , למעקב אחריו ולבקרתו . תכנית ניהול לוח הזמנים יכולה להיות רשמית או בלתי רשמית , מפורטת מאוד או מתוארת בקווים כלליים , בהתאם לצורכי הפרויקט , וכן אפשר שתכלול 0 פי בקרה הולמים . תכנית ניהול לוח הזמנים יכולה לקבוע את הדברים הבאים : הכנת מודל לוח זמנים לפרויקט - פירוט מתודולוגיית התזמון וכלי התזמון שבהם ישתמשו בהכנת מודל לוח הזמנים לפרויקט ; רמת דייקנות - פירוט הטווח המקובל שבו משתמשים לקביעת אומדני משך פעילות מציאותיים . טווח זה עשוי לכלול סכום למקרי חירום ; יחידות מידה - עבור כל משאב מוגדרות כל היחידות שבהן משתמשים במדידות ( למשל שעות צוות , ימי צוות או שבועות עבור מדידת זמן , מטרים , ליטרים , טונות , קילומטרים או יארדים מעוקבים למדידת כמויות ;( קישורי נהלים ארגוניים - מבנה תכולת העבודה ( סעיף ( 5 . 4 מספק את המסגרת לתכנית ניהול לוח הזמנים ומאפשר עקביות עם האומדנים ועם לוחות הזמנים הנובעים מהם ; תחזוקת מודל לוח זמנים לפרויקט - הגדרת התהליך המשמש לעדכון הסטטוס ורישום התקדמות ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ