6.1.2 תכנון ניהול לוח זמנים: כלים ושיטות

6 . 1 . 2 . 1 חוות דעת מומחים חוות דעת מומחים , שמונחית על ידי מידע היסטורי , מספקת תובנות יקרות ערך על הסביבה ומידע מפרויקטים קודמים דומים . על בסיס חוות דעת של מומחים ניתן לקבל המלצות על שילוב שיטות ועל האופן שבו יש ליישב את ההבדלים ביניהן . להכנת התכנית לניהול לוח הזמנים יש להשתמש בחוות דעת המבוססת על ניסיון בתחום יישום , בתחום ידע , בענף בתעשייה וכו י , המתאים לפעילות המבוצעת . 6 . 1 . 2 . 2 שיטות ניתוח תהליך הניהול של תכנון לוח הזמנים יכול לכלול בחירת אפשרויות אסטרטגיות לאמידת הפרויקט והכנת לוח זמנים , כגון מתודולוגיות תזמון , כלים ושיטות תזמון , גישות אמידה , תבניות ותוכנה לניהול פרויקט . התכנית לניהול לוח הזמנים יכולה גם לפרט דרכים ליצירת מסלול מהיר או דחיסה ( סעיף ( 6 . 6 . 2 . 7 של לוח הזמנים לפרויקט כגון ביצוע עבודה במקביל . החלטות אלו , בדומה להחלטות תזמון אחרות המשפיעות על הפרויקט , עשויות להשפיע על הסיכונים בפרויקט . קווי מדיניות ונהלים ארגוניים עשויים להשפיע על שיטות התזמון שנוקטים בהחלטות אלה . שיטות אלה כוללות , בין היתר , תכנון בגלים ( סעיף , ( 6 . 2 . 2 . 2 הקדמות והש...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ