תרשים ‭:6-4‬ תכנון ניהול לוח זמנים: תרשים זרימה של התהליך