6.1 תכנון ניהול לוח זמנים

תכנון ניהול לוח הזמנים הוא תהליך הקביעה של קווי המדיניות , הנהלים והתיעוד לתכנון , ההכנה , הניהול , הביצוע ובקרת לוח הזמנים של הפרויקט . התועלת העיקרית בתהליך זה היא בכך שהוא מספק הנחיה והכוונה לניהול לוח הזמנים במהלך כל הפרויקט . התשומות , הכלים והשיטות והתפוקות של תהליך זה מתוארים בתרשים . 6-3 תרשים 6-4 הוא תרשים הזרימה של התהליך . התכנית לניהול לוח זמנים היא מרכיב של התכנית לניהול פרויקט . תכנית זו יכולה להיות רשמית או בלתי רשמית , מפורטת מאוד או מתוארת בקווים כלליים , בהתאם לצורכי הפרויקט , וכן אפשר שתכלול 0 פי בקרה הולמים . התכנית לניהול לוח הזמנים מגדירה את אופן הדיווח וההערכה של מקרי החירום בלוח הזמנים . אפשר לעדכן את התכנית לניהול לוח הזמנים כדי לשקף שינוי באופן ניהול לוח הזמנים . התכנית לניהול לוח הזמנים היא תשומה חשובה לתהליך ההכנה של התכנית לניהול הפרויקט , המוזכרת ב 0 עיף . 6 . 1 . 3 . 1  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ