6 ניהול זמן בפרויקט

ניהול זמן בפרויקט כולל את התהליכים הנדרשים לניהול השלמתו של הפרויקט במועד . תרשים 6-1 0 וקר את תהליכי ניהול הזמן בפרויקט , שהם : 6 . 1 תכנון ניהול לוח זמנים - התהליך לקביעה של מדיניות , נהלים , תיעוד לתכנון , הכנה , ניהול , ביצוע ובקרת לוח הזמנים של הפרויקט ; 6 . 2 הגדרת פעילויות - התהליך לזיהוי ותיעוד פעולות ספציפיות שיש לבצע כדי להפיק את תוצרי הפרויקט ; 6 . 3 סידור פעילויות ברצף - התהליך לזיהוי ולתיעוד של יח 0 י גומלין בין פעילויות הפרויקט ; 6 . 4 אמידת משאבי פעילות - התהליך לאמידה של סוג החומרים וכמותם , של משאבי האנוש , של הציוד או של האספקה הדרושים לביצוע כל פעילות ; 6 . 5 אמידת משכי פעילות - התהליך לאמידת מספר תקופות העבודה הנחוצות להשלמת פעילויות בדידות בהינתן אומדני משאבים ; 6 . 6 הכנת לוח זמנים - התהליך לניתוח רצפי פעילות , משכים , דרישות משאבים ואילוצי לוח זמנים ליצירת מודל לוח הזמנים לפרויקט ; 6 . 7 בקרת לוח זמנים - התהליך לניטור סטטוס פעילויות הפרויקט שמטרתו לעדכן את התקדמות הפרויקט ולנהל את השינויים בתכנית הבסיס ללוח הזמנים , לשם השגת התכנית . תהליכים אלה נקשרים זה בזה ובת...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ