5.6.3 בקרת תכולה: תפוקות

5 . 6 . 3 . 1 מידע על ביצוע עבודה מידע על ביצוע עבודה שהופק כולל מידע מתואם ותלוי-הקשר על ביצועי תכולת הפרויקט בהשוואה לתכנית הבסיס של התכולה . מידע זה 'כול לכלול את הקטגוריות של השינויים שהתקבלו , את סטיות התכולה שזוהו ואת הסיבות להן , את האופן שבו הן משפיעות על לוח הזמנים או העלות ואת התחזית לביצועי תכולה עתידיים . המידע מספק בסיס לקבלת החלטות הנוגעות לתכולה . 5 . 6 . 3 . 2 בקשות לשינוי לניתוח ביצוע תכולה יכולה להיות תוצאה בצורה של בקשה לשינוי לתכנית ב 0 י 0 לתכולה או לרכיבים ארורים של תכנית ניהול הפרויקט . בקשות לשינוי יכולות להיות בקשות לפעולות מניעה או לפעולות מתקנות , בקשות לתיקון תקלות או בקשות לשיפור . בקשות לשינוי מעובדות לצורך 0 קירה והסדרה בהתאם לתהליך ביצוע של בקרת שינויים משולבת 0 ) עיף . ( 4 . 5 5 . 6 . 3 . 3 עדכונים לתכנית ניהול פרויקט עדכונים לתכנית ניהול פרויקט הם , בין היתר : עדכונים לתכנית ב 0 י 0 לתכולה - אם לבקשות לשינוי שאושרו יש השפעה על תכולת הפרויקט , אזי מתקנים את תיאור התכולה , את מבנה תכולת העבודה ואת מילון מבנה תכולת העבודה ומפרסמים אותם מחדש כדי לשקף את הש...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ