5.6.2 בקרת תכולה: כלים ושיטות

5 . 6 . 2 . 1 ניתוח סטיות ניתוח סטיות הוא שיטה לקביעת הסיבה ודרגת ההבדל בין תכנית הבסיס ובין הביצוע בפועל . מדידות ביצועי הפרויקט משמשות כדי לבחון את עוצמת הסטייה מתכנית הבסיס לתכולה המקורית . במסגרת בקרת תכולת הפרויקט נקבעת הסיבה ודרגת הסטייה המת"חסת לתכנית הבסיס של התכולה ( סעיף , ( 5 . 4 . 3 . 1 וכן מתקבלת החלטה אם נחוצות פעולות מתקנות או פעולות מניעה .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ