5.6.1 בקרת תכולה: תשומות

5 . 6 . 1 . 1 תכנית ניהול פרויקט מתוארת בסעיף . 4 . 2 . 3 . 1 המידע שלהלן מתכנית ניהול הפרויקט משמש לבקרת תכולה : תכנית ב 0 י 0 לתכולה - משווים את תכנית הב 0 ' 0 לתכולה לתוצאות בפועל כדי להגדיר אם נדרשים שינוי , פעולה מתקנת או פעולה מונעת ; תכנית ניהול תכולה - חלקים מתוך תכנית ניהול התכולה מתארים כיצד יבוצעו שליטה ובקרה לתכולת הפרויקט ; תכנית ניהול שינויים - תכנית לניהול שינויים מגדירה את התהליך לניהול שינוי בפרויקט . תכנית ניהול תצורה - התכנית לניהול תצורה מגדירה את הפריטים שניתן להגדיר , את הפריטים שדורשים בקרת שינויים רשמית ואת התהליך לבקרת שינויים לפריטים כאלה ; תכנית ניהול דרישות - תכנית זו היא מרכיב של תכנית ניהול הפרויקט ומתארת כיצד ינותחו דרישות הפרויקט , יתועדו וינוהלו . 5 . 6 . 1 . 2 תיעוד דרישות מתואר בסעיף . 5 . 2 . 3 . 1 דרישות צריכות להיות חד משמעיות ( מדידות וניתנות לבחינה , ( ניתנות למעקב , מלאות , עקביות ומקובלות על בעלי העניין העיקריים . דרישות מתועדות היטב מקלות את האיתור של סטייה כלשהי בתכולה המוסכמת עבור הפרויקט או המוצר . 5 . 6 . 1 . 3 מטריצת מעקב דרישות מתוארת בס...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ