תרשים ‭:5-16‬ בקרת תכולה: תשומות, כלים ושיטות ותפוקות