5.6 בקרת תכולה

בקרת תכולה היא תהליך מעקב אחר סטטוס תכולת הפרויקט והמוצר וניהול שינויים לתכנית הבסיס של התכולה . התועלת העיקרית של תהליך זה היא בכך שהוא מאפשר לתחזק את תכנית הבסיס של התכולה במהלך כל הפרויקט . התשומות , הכלים והשיטות והתפ 1 קות של תהליך זה מתוארים בתרשים . 5-16 תרשים 5-17 הוא תרשים הזרימה של התהליך . בקרת תכולת הפרויקט מבטיחה שכל השינויים המבוקשים והפעולות המתקנות או פעולות המניעה המומלצות יבוצעו בתהליך ביצוע בקרת שינויים משולבת ( ראה 0 עיף . ( 4 . 5 בקרת התכולה משמשת גם לניהול השינויים בפועל בעת התרחשותם והיא משולבת בתהליכי בקרה אחרים . התרחבות לא מבוקרת של תכולת המוצר או של תכולת הפרויקט , בלי ביצוע התאמות ללוח הזמנים , לעלות ולמשאבים , נקראת התגנבות תכולה . שינוי הוא בלתי נמנע ; לכן חובה שיהיה בכל פרויקט תהליך של בקרת שינויים מסוג כלשהו .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ