5.5.3 תיקוף תכולה: תפוקות

5 . 5 . 3 . 1 תוצרים שהתקבלו הלקוח או נותן החסות מאשרים וחותמים על התוצרים שעומדים בתבחינ הקבלה באופן רשמי . תיעוד רשמי שהתקבל מהלקוח או מנותן החסות , המאשר כי בעלי העניין קיבלו את תוצרי הפרויקט , מועבר לתהליך סגירת הפרויקט או השלב ( סעיף . ( 4 . 6 5 . 5 . 3 . 2 בקשות לשינוי את התוצרים שהושלמו אך לא התקבלו רשמית מתעדים ביחד עם הסיבות שבגינן לא התקבלו . תוצרים אלה עשויים לחייב בקשות לשינוי לצורך תיקון הליקוי . את הבקשות לשינוי מעבדים לצורך 0 קירה והסדרה באמצעות תהליך ביצוע של בקרת שינויים משולבת ( סעיף . ( 4 . 5 5 . 5 . 3 . 3 מידע על ביצוע עבודה מידע על ביצוע העבודה כולל מידע על התקדמות הפרויקט , כגון אילו תוצרים התחילו , התקדמותם , אילו תוצרים הסתיימו או אילו התקבלו . מידע זה מתועד כפי שמתואר בסעיף 10 . 3 . 3 . 1 ונמסר לבעלי הענ"ן . 5 . 5 . 3 . 4 עדכונים למסמכי פרויקס מסמכי פרויקס שעשויים להתעדכן בעקבות תהליך תיקוף תכולה כוללים את כל המסמכים שמגדירים את המוצר או שמדווחים על סטטוס השלמת מוצר . מסמכי פרויקט מתוקפים עשויים לחייב אישורים מהלקוח או מנותן החסות בצורה של אישורים או חתימות רשמ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ