5.5.2 תיקוף תכולה: כלים ושיטות

5 . 5 . 2 . 1 בחינה בחינה כוללת פעילויות כגון מדידה , בדיקה ותיקוף כדי לקבוע אם העבודה שבוצעה והתוצרים עונים על הדרישות ועל תבחיני קבלת המוצר . פעולות בחינה נקראות לעתים סקירות , סקירות מוצר , מבדקים ומעבר מבוקר . ( walkthrough ) בתחומי יישום מסוימים , יש למונחים השונים האלה משמעויות ספציפיות . 5 . 5 . 2 . 2 שיטות לקבלת החלטות קבוצתיות מתוארות בסעיף . 5 . 2 . 2 . 5 שיטות אלה משמשות כדי להגיע להחלטה כאשר התיקוף מבוצע על ידי צוות הפרויקט ובעלי עניין אחרים .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ