5.5.1 תיקוף תכולה: תשומות

5 . 5 . 1 . 1 תכנית ניהול פרויקט מתוארת בסעיף . 4 . 2 . 3 . 1 תכנית ניהול פרויקט מכילה את תכנית ניהול התכולה ואת תכנית הבסיס לתכולה . כפי שמתואר בסעיף , 5 . 1 . 3 . 1 תכנית ניהול התכולה מפרטת כיצד תושג קבלה רשמית של תוצרי הפרויקט שהושלמו . תכנית הבסיס לתכולה ( סעיף ( 5 . 4 . 3 . 1 כוללת את הגרסה המאושרת של תיאור תכולה , את מבנה תכולת עבודה ( WBS ) ואת מילון מבנה תכולת העבודה הקשור אליהם , שאפשר לשנותו רק באמצעות נוהלי בקרת שינויים רשמיים ושמשמש בסיס להשוואה . 5 . 5 . 1 . 2 תיעוד דרישות מתואר בסעיף . 5 . 2 . 3 . 1 תיעוד הדרישות מפרט את כל דרישות הפרויקט ואת דרישות המוצר , בצד תבחיני הקבלה שלהם . 5 . 5 . 1 . 3 מטריצת מעקב דרישות מתוארת בסעיף . 5 . 2 . 3 . 2 מטריצת מעקב דרישות קושרת דרישות למקור שלהן ועוקבת אחריהן לאורך מחזור ח" הפרויקט . 5 . 5 . 1 . 4 תוצרים שתוקפו מתוארים ב 0 עיף . 8 . 3 . 3 . 3 מוצרים שתוקפו הם תוצרי פרויקט שהושלמו ושנבדקה תקינותם בתהליך בקרת האיכות . 5 . 5 . 1 . 5 נתוני ביצוע עבודה מתוארים בסעיף . 4 . 3 . 3 . 2 נתוני ביצוע עבודה יכולים לכלול דרגת עמידה בדרישות , מספר ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ