תרשים ‭:5-14‬ תיקוף תכולה: תשומות, כלים ושיטות ותפוקות