5.5 תיקוף תכולה

תיקוף תכולה הוא התהליך שבו משיגים אישור רשמי עבור תוצרי הפרויקט שהושלמו . התועלת העיקרית של תהליך זה היא בכך שהוא מביא אובייקטיביות לתהליך הקבלה ומשפר את סיכויי הקבלה של המוצר , של השירות או של התוצאה הסופיים על ידי תיקוף כל תוצר . התשומות , הכלים והשיטות והתפוקות של תהליך זה מתוארים בתרשים . 5-14 תרשים 5-15 הוא תרשים הזרימה של התהליך . התוצרים המאומתים שהתקבלו מתהליך בקרת האיכות נבדקים על ידי הלקוח או על ידי נותן הרוסות כדי לוודא שהושלמו כנדרש ושהתקבלו באופן רשמי על ידי הלקוח או על ידי נותן החסות . בתהליך זה , התפוקות שמתקבלות כתוצאה מתהליכי התכנון בתחום הידע של ניהול תכולת פרויקט , כגון תיעוד הדרישות או תכנית ב 0 י 0 לתכולה , וכן נתוני ביצוע העבודה שהתקבלו מתהליכי הביצוע בתחומי ידע אחרים , הם הב 0 י 0 לביצוע התיקוף ולקבלה הסופית . תהליך תיקוף התכולה שונה מתהליך בקרת האיכות . הראשון עוסק בראש ובראשונה בקבלה של התוצרים , ואילו השני עוסק בנכונות התוצרים ובעמידה בדרישות האיכות המפורטות עבורם . בקרת איכות מבוצעת בדרך כלל לפני תיקוף תכולה , אף כ שני התהליכים יכולים להתבצע במקביל .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ