5.4.3 יצירת מבנה תכולת עבודה: תפוקות

5 . 4 . 3 . 1 תכנית ב 0 י 0 לתכולה תכנית בסיס לתכולה היא הגרסה המאושרת של תיאור התכולה , מבנה תכולת העבודה ( WBS ) ומילון WBS הקשור אליה . את התכנית הזו אפשר לשנות רק באמצעות נוהלי בקרת השינויים הרשמיים , ומשתמשים בה כבסיס להשוואה . היא מרכיב של תכנית ניהול הפרויקט . מרכיבי תכנית הבסיס לתכולה הם , למשל : תיאור תכולת פרויקט . תיאור של התוצרים העיקריים , ההנחות והאילוצים . מבנה תכולת עבודה . מבנה תכולת העבודה הוא פירוק הייררכ של תכולת העבודה הכוללת שצוות הפרויקט נדרש לבצע כדי להשיג את מטרות הפרויקט וכדי ליצור את התוצרים המבוקשים . ככל שיורדים ברמות מבנה תכולת הפרויקט מקבלים הגדרה מפורטת יותר ויותר של מלאכת הפרויקט . מבנה תכולת הפרויקט מסוכם סופית על ידי הקצאת כל חבילת עבודה לסעיפי בקרה ועל ידי קביעת סימן זיהוי ייחודי עבור חבילת עבודה זו מקוד 1 חשבונות . סימני זיהוי אלה יוצרים מבנה הייררכי לסיכום עלויות , ללוח זמנים ולמידע על משאבים . סעיף בקרה הוא נקודת בקרה ניהולית שבה משלבים תכולה , תקציב , עלות בפועל ולוח זמנים ומשווים לערך מזוכה על מנת למדוד ביצועים . סעיפי בקרה ממוקמים בנקודות ניהול...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ