תרשים ‭:5-12‬ דוגמת מבנה תכולת עבודה מאורגן לפי שלבים