תרשים ‭:5-11‬ דוגמה למבנה תכולת עבודה המפורק לחבילות עבודה