5.4.2 יצירת מבנה תכולת עבודה: כלים ושיטות

5 . 4 . 2 . 1 פירוק פירוק הוא שיטה לחלוקה ולתת-חלוקה של תכולת הפרויקט ותוצרי הפרויקט למרכיבים קטנים יותר ונוחים יותר לניהול . חבילת עבודה היא העבודה המוגדרת ברמה הנמוכה ביותר של מבנה תכולת עבודה , שאפשר לאמוד ולנהל עבורה עלות ומשך . רמת הפירוק מונחית לרוב על ידי דרגת השליטה הנחוצה כדי לנהל את הפרויקט בצורה תכליתית . רמת הפירוט של חבילות העבודה תשתנה בהתאם להיקף הפרויקט ולמורכבותו . פירוק של מלאכת הפרויקט הכוללת לכדי חבילות עבודה כולל לרוב את הפעילויות הבאות : זיהוי וניתוח תוצרים והעבודה הקשורה בהם ; בנייה וארגון של מבנה תכולת עבודה ; פירוק הרמות הגבוהות של מבנה תכולת העבודה למרכיבים מפורטים ברמה נמוכה יותר ; הכנה והקצאה של קודי זיהוי למרכיבי מבנה תכולת העבודה ; אימות שדרגת הפירוק של התוצרים נאותה . תרשים 5-11 מציג דוגמה חלקית של מבנה תכולת העבודה , כאשר מקצת מענפי המבנה מפורקים עד לרמת חבילת העבודה . 5 . 4 . 2 . 2 חוות דעת מומחים חוות דעת מומחים משמשת לעתים קרובות לצורך ניתוח מידע הנחוץ לפירוק תוצרי הפרויקט למרכיבים קטנים יותר , כדי ליצור מבנה תכולת עבודה תכליתי יותר . חוות דעת ומומחיו...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ