5.4.1 יצירת מבנה תכולת עבודה: תשומות

5 . 4 . 1 . 1 תכנית ניהול תכולה מתוארת בסעיף . 5 . 1 . 3 . 1 תכנית ניהול תכולה מפרטת את האופן שבו יש ליצור מבנה תכולת עבודה מתיאור תכולת פרויקט מפורט ואת האופן שבו ינוהל ויאושר מבנה תכולת העבודה . 5 . 4 . 1 . 2 תיאור תכולת פרויקט מתואר ב 0 עיף . 5 . 3 . 3 . 1 תיאור תכולת פרויקט מציג את העבודה שתבוצע ואת העבודה שאינה נכללת . הוא גם מפרט ומתאר את המגבלות ואת ההגבלות הפנימיות או החיצוניות הספציפיות שעשויות להשפיע על ביצועו של הפרויקט . 5 . 4 . 1 . 3 תיעוד דרישות מתוארב 0 עיף . 5 . 2 . 3 . 1 תיעוד דרישות מפורט הנו היוני כדי להבין מה צריך לייצר כתוצאה מהפרויקט ומה צריך לעשות כדי לספק את הפרויקט ואת המוצרים הסופיים שלו . 5 . 4 . 1 . 4 גורמים סביבתיים של הארגון מתוארים בסעיף . 2 . 1 . 5 תקני מבנה תכולת עבודה ספציפיים לענף , רלוונטיים לטבעו של הפרויקט , יכולים לשמש מקורות סימוכין חיצוניים ליצירת מבנה תכולת העבודה . לדוגמה , פרויקטים של הנדסה עשו"ם להתייחס ISO / IEC 15288-ל על הנדסת מערכות - תהליכי מחזור ח" מערכת , [ 6 ] כדי ליצור מבנה תכולת עבודה עבור פרויקט חדש . 5 . 4 . 1 . 5 נכסי תהליכים אר...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ