5.4 יצירת מבנה תכולת עבודה (WBS)

יצירת מבנה תכולת עבודה היא תהליך חלוקה של תוצרי הפרויקט ומלאכת הפרויקט למרכיבים קטנים יותר , שנוחים יותר לניהול . התועלת העיקרית של תהליך זה היא בכך שהוא מ 0 פק מבט מובנה של מה שיש ל 0 פק . התשומות , הכלים והשיטות והתפוקות של תהליך 1 ה מתוארים בתרשים . 5-9 תרשים 5-10 הוא תרשים הזרימה של התהליך . מבנה תכולת עבודה הוא פירוק הייררכ של תכולת העבודה הכוללת שצוות הפרויקט צריך לבצע כדי להשיג את מטרות הפרויקט וכדי ליצור את התוצרים הנדרשים . מבנה תכולת העבודה מארגן ומגדיר את התכולה הכוללת של הפרויקט ומייצג את העבודה המפורטת בתיאור תכולת פרויקט המאושרת והעדכנית . העבודה המתוכננת נכללת במרכיבי הרמה הנמוכה ביותר של מבנה תכולת העבודה , שנקראים חבילות עבודה . חבילת עבודה יכולה לשמש לקיבוץ פעילויות היכן שהעבודה מתוכננת ומוערכת , נשלטת ומבוקרת . בהקשר של מבנה תכולת עבודה , עבודה פירושה תוצרי עבודה או תוצרים שהנם תוצאה של הפעילות , ולא הפעילות עצמה .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ