5.3.3 הגדרת תכולה: תפוקות

5 . 3 . 3 . 1 תיאור תכולת פרויקט תיאור תכולת פרויקט הוא התיאור של תכולת הפרויקט , התוצרים העיקריים , ההנחות והאילוצים . תיאור זה מתעד את כלל התכולה , ובכלל זה את תכולת הפרויקט ואת תכולת המוצר . מדובר בתיאור מפורט של תוצרי הפרויקט ושל העבודה הנדרשת ליצירת תוצרים אלה . באמצעותו בעלי העניין בפרויקט יכולים להגיע להבנה משותפת של תכולתו . התיאור עשוי לכלול החרגות מפורשות לתכולה שיכולות לסייע בניהול הציפיות של בעלי העניין . הוא מאפשר לצוות הפרויקט לבצע תכנון בפירוט רב יותר , מנחה את עבודת צוות הפרויקט בזמן הביצוע ומספק את תכנית הבסיס שלפיה יוערך אם בקשה לשינוי או לעבודה נוספת נמצאת בתוך גבולות הפרויקט או מחוץ להם . הרמה ומידת הפירוט שבה תיאור תכולת פרויקט מגדיר את העבודה שתבוצע ואת העבודה שלא תכלל עשויות לסייע בקביעת טיב שליטתו של צוות ניהול פרויקט בתכולת הפרויקט הכוללת . תיאור תכולת פרויקט מפורט , בין שבמישרין ובין שבאמצעות הפניה למסמכים אחרים , כולל את הדברים הבאים : תיאור תכולת מוצר . מפרט בהדרגה את מאפייני המוצר , את השירות או את התוצאה המתוארים במסמך ייזום הפרויקט ובתיעוד הדרישות ; תבחינ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ