5.3.1 הגדרת תכולה: תשומות

5 . 3 . 1 . 1 תכנית ניהול תכולה מתוארת בסעיף . 5 . 1 . 3 . 1 תכנית ניהול תכולה היא רכיב של תכנית ניהול פרויקט שקובעת את פעילויות ההכנה , הבקרה והשליטה על תכולת הפרויקט . 5 . 3 . 1 . 2 מסמך ייזום פרויקט מתואר בסעיף . 4 . 1 . 3 . 1 מסמך "זום פרויקט מספק את תיאור העל של הפרויקט ושל מאפייני המוצר . הוא מכיל גם את דרישות אישור הפרויקט . אם מסמך "זום פרויקט אינו בשימוש בארגון המבצע , יש להשיג או להכין מידע שווה ערך , ולהשתמש בו כבסיס להכנת תיאור תכולת הפרויקט המפורט . ארגונים שאינם מכינים מסמך ייזום פרויקט רשמי מבצעים בדרך כלל ניתוח בלתי רשמי כדי לזהות את התוכן הנחוץ להמשך תכנון התכולה . 5 . 3 . 1 . 3 תיעוד דרישות מתואר בסעיף . 5 . 2 . 3 . 1 תיעוד זה ישמש לבחירת הדרישות שייכללו בפרויקט . 5 . 3 . 1 . 4 נכסי תהליכים ארגוניים מתוארים בסעיף . 2 . 1 . 4 נכ 0 י תהליכים ארגוניים יכולים להשפיע על אופן הגדרת התכולה . דוגמאות : מדיניות , נהלים ותבניות עבור תיאור תכולת פרויקט ; קובצי פרויקט מפרויקטים קודמים ; לקחים שהופקו משלבים או מפרויקטים קודמים .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ