תרשים ‭:5-7‬ הגדרת תכולה: תשומות, כלים ושיטות ותפוקות