5.3 הגדרת תכולה

הגדרת תכולה היא תהליך הכנה של תיאור מפורט של הפרויקט והמוצר . התועלת העיקרית בתהליך זה , היא בכך שהוא מתאר את גבולות המוצר , את השירות או את התוצאה על ידי הקביעה אילו מהדרישות שנאספו ייכללו או לא ייכללו בתכולת הפרויקט . התשומות , הכלים והשיטות והתפוקות של תהליך זה מתוארות בתרשים . 5-7 תרשים 5-8 הוא תרשים הזרימה של התהליך . מאחר שייתכן כי לא כל הדרישות שזוהו באיסוף הדרישות "כללו בפרויקט , תהליך הגדרת תכולה בוחר את דרישות הפרויקט הסופיות מתוך תיעוד הדרישות ש 0 ופק בתהליך האיסוף שלהן . לאחר מכן הוא מפתח תיאור מפורט של הפרויקט והמוצר , של השירות או של התוצאה . הכנת תיאור של תכולת פרויקט מפורט היא בעלת חשיבות רבה בהצלחת הפרויקט והיא נבנית על בסיס תוצרים עיקריים , הנחות ואילוצים שמתועדים בשלב הייזום . בעת תכנון הפרויקט , תכולת הפרויקט מוגדרת ומתוארת ביתר פירוט ככל שמתברר מידע רב יותר על הפרויקט . שלמותם של סיכונים , הנחות ואילוצים קיימים מנותחת והם מתווספים או מעודכנים לפי הצורך . תהליך הגדרת תכולה יכול להיות תהליך חוזר ונשנה . בפרויקטים שכוללים מחזורי חיים חוזרים ונשנים , יפותח חזון עבור הפ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ