5.2.3 איסוף דרישות: תפוקות

5 . 2 . 3 . 1 תיעוד דרישות תיעוד דרישות מתאר את האופן שבו דרישות יחידות עונות על הצורך העסקי של הפרויקט . דרישות עשויות להתחיל ברמת-על ולהתפתח לרמה מפורטת יותר ככל שמידע רב יותר נצבר . לפני שהדרישות הופכות לתכנית בסיס הן חייבות להיות חד משמעיות ( ניתנות למדידה ולבדיקה , ( ניתנות למעקב , שלמות , עקביות ומקובלות על בעלי העניין המרכזיים . מבנה מסמך הדרישות עשוי להשתנות , ממסמך פשוט שמפרט את כל הדרישות ומקטלג אותן לפי בעלי עניין ולפי סדרי עדיפות ועד צורות משוכללות יותר שיש בהן סיכומי מנהלים , תיאורים מפורטים ומסמכים מצורפים . רכיבי תיעוד הדרישות יכולים לכלול , בין היתר : צרכים עסק"ם , ובכללם : 0 מטרות עסקיות ופרויקטאליות למעקב ; 0 כללים עסק"ם עבור הארגון המבצע ; 0 עקרונות מנחים של הארגון . דרישות בעלי עניין , ובהן : 0 השלכות על תחומים ארגוניים אחרים ; 0 השלכות על ישויות אחרות בתוך הארגון המבצע או מחוצה לו ; 0 תקשורת בעלי העניין ודרישות דיווח ; דרישות פתרון , ובהן : 0 דרישות פונקציונאליות ולא פונקציונאליות ; 0 דרישות טכנולוגיה ודרישות עמידה בתקנים ; 0 דרישות תמיכה והכשרה ; 0 דרישות איכות ; ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ