5.2.1 איסוף דרישות: תשומות

5 . 2 . 1 . 1 תכנית ניהול תכולה מתוארת בסעיף . 5 . 1 . 3 . 1 תכנית ניהול תכולה מבהירה כיצד יקבעו צוותי הפרויקט את 0 וג הדרישות שיש לאסוף עבור הפרויקט . 5 . 2 . 1 . 2 תכנית ניהול דרישות מתוארת בסעיף . 5 . 1 . 3 . 2 תכנית ניהול דרישות קובעת את התהליכים שיתבצעו במסגרת איסוף הדרישות כדי להגדיר ולתעד את הצרכים של בעלי העניין . 5 . 2 . 1 . 3 תכנית ני הול בעלי עניין מתוארת בסעיף . 13 . 2 . 3 . 1 תכנית ניהול בעלי עניין משמשת לשם הבנת דרישות התקשורת של בעלי העניין ולשם הבנת רמת מעורבותם של בעלי העניין . המטרה היא לאמוד ולהתאים את רמת השתתפות בעלי עניין בפעילויות הקשורות לאיסוף דרישות . 5 . 2 . 1 . 4 מסמך ייזום פרויקט מתואר בסעיף . 4 . 1 . 3 . 1 מסמך ייזום פרויקט משמש כדי לספק תיאור של המוצר , של השירות או של תוצאת הפרויקט כדי לאפשר הכנת דרישות מפורטות . 5 . 2 . 1 . 5 רשימת בעלי עניין מתוארת בסעיף . 13 . 1 . 3 . 1 רשימת בעלי עניין משמשת לזיהוי בעלי עניין שיכולים למסור מידע על הדרישות . רשימת בעלי העניין לוכדת גם דרישות חשובות וציפיות עיקריות מהפרויקט שעשויות להיות להם .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ