5.2 איסוף דרישות

איסוף דרישות הוא התהליך שבו מגדירים , מתעדים ומנהלים את הצרכים של בעלי העניין ואת דרישותיהם כדי לעמוד במטרות הפרויקט . התועלת העיקרית בתהליך זה היא בכך שהוא מספק את הבסיס להגדרת תכולת הפרויקט ולניהולה , ובכללה תכולת המוצר . התשומות , הכלים , השיטות והתפוקות של תהליך זה מתוארים בתרשים . 5-4 תרשים 5-5 הוא תרשים הזרימה של התהליך . ההצלחה של הפרויקט מושפעת באופן ישיר ממעורבותם הפעילה של בעלי העניין בגילוי ובפירוק הצרכים לכדי דרישות ובהקפדה על קביעה , על תיעוד ועל ניהול הדרישות של המוצר , השירות או התוצאה של הפרויקט . הדרישות כוללות תנאים או יכולות שהפרויקט צריך לתת עליהם מענה , או שקיימים במוצר , בשירות או בתוצאה . זאת , בהתאם להסכם או למפרט אחר כלשהו שנכפה באופן רשמי . דרישות כוללות את הצרכים ואת הציפיות המכומתים והמתועדים של נותן הח 0 ות , של הלקוח ושל בעלי עניין אחרים . על דרישות אלה להיות מתוארות באופן מפורש , מנותחות ורשומות בפירוט שיאפשר להן להיכלל בתכנית הב 0 י 0 לתכולה ולהימדד לאחר תחילת ביצוע הפרויקט . דרישות הופכות לב 0 י 0 של מבנה תכולת העבודה . עלות , לוח זמנים , תכנון איכות ול...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ