5.1.3 תכנון ניהול תכולה: תפוקות

5 . 1 . 3 . 1 תכנית ניהול תכולה התכנית לניהול תכולה היא רכיב של תכנית ניהול פרויקט או של תכנית ניהול תכנית המתארת את אופן ההגדרה , ההכנה , הבקרה , השליטה , התיקוף והאימות של התכולה . תכנית ניהול תכולה היא תשומה מרכזית לתהליך ההכנה של תכנית ניהול פרויקט ולתהליכי ניהול תכולה אחרים . מרכיבי תכנית ניהול תכולה הם , למשל : תהליך להכנת תיאור תכולת פרויקט מפורטת ; תהליך המאפשר יצירת מבנה תכולת עבודה מתיאור תכולת פרויקט מפורטת ; תהליך הקובע כיצד 'תוחזק ויאושר מבנה תכולת העבודה ; תהליך המפרט כיצד תושג קבלה רשמית של תוצרי הפרויקט שהושלמו ; תהליך לשליטה על עיבוד בקשות לשינויים לתיאור תכולת פרויקט מפורטת . תהליך זה קשור ישירות בתהליך הביצוע של בקרת שינוי משולבת ( סעיף . ( 4 . 5 תכנית ניהול תכולה יכולה להיות רשמית או בלתי רשמית , להיות מתוארת בקווים כלליים או מפורטת לפרטי פרטים , והכול לפי צורכי הפרויקט . 5 . 1 . 3 . 2 תכנית ני הול דרישות תכנית ניהול הדרישות היא רכיב של תכנית ניהול הפרויקט , המתאר את אופן הניתוח , התיעוד והניהול של הדרישות . יח 0 י הגומלין בין כל שלב ושלב , המתוארים ב 0 עיף , 2 . 4 ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ