5.1.2 תכנון ניהול תכולה: כלים ושיטות

5 . 1 . 2 . 1 חוות דעת מומחים חוות דעת מומחים מתייחסת לקלט המתקבל מצדדים מנוסים ובעלי ידע . כל קבוצה או אדם בעלי הכשרה מקצועית מתאימה , ידע , מיומנות , ניסיון או הכשרה בהכנת תכנית ניהול תכולה . 5 . 1 . 2 . 2 פגישות צוותי פרויקט יכולים להשתתף בפגישות פרויקט להכנת תכנית ניהול תכולה . המשתתפים בפגישות אלה יכולים להיות מנהל הפרויקט , נותן החסות לפרויקט , חברי צוות פרויקט נבחרים , בעלי עניין נבחרים , כל מי שבאחריותו תהליך כלשהו מתהליכי ניהול התכולה וכן אחרים , על פי צורך .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ