5.1.1 תכנון ניהול תכולה: תשומות

5 . 1 . 1 . 1 תכנית ניהול פרויקט מתוארת בסעיף . 4 . 2 . 3 . 1 תכניות משנה מאושרות של תכנית ניהול פרויקט משמשות ליצירת תכנית ניהול התכולה ומשפיעות על הגישה הננקטת לתכנון תכולה ולניהול תכולת פרויקט . 5 . 1 . 1 . 2 מסמך ייזום פרויקט מתואר בסעיף . 4 . 1 . 3 . 1 מסמך ייזום הפרויקט משמש כדי לספק לפרויקט את ההקשר הנחוץ לתכנון תהליכי ניהול התכולה . הוא מספק את תיאור הפרויקט ואת תכונות המוצר ברמת-על מתוך מסמך תיאור העבודה בפרויקט . 5 . 1 . 1 . 3 גורמים סביבתיים של הארגון מתוארים בסעיף . 2 . 1 . 5 הגורמים הסביבתיים של הארגון שיכולים להשפיע על תהליך תכנון ניהול תכולה הם , בין היתר : תרבות ארגונית ; תשתית ; ניהול כוח אדם ; תנאי שוק . 5 . 1 . 1 . 4 נכסי תהליכים ארגוניים מתוארים בסעיף . 2 . 1 . 4 נכ 0 י תהליכים ארגוניים שיכולים להשפיע על תהליך תכנון ניהול תכולה הם , בין היתר : מדיניות ונהלים ; מידע היסטורי ומסד ידע של לקחים שהופקו .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ