תרשים ‭:5-2‬ תכנון ניהול תכולה: תשומות, כלים ושיטות ותפוקות