5.1 תכנון ניהול תכולה

תכנון ניהול תכולה הוא תהליך של יצירת תכנית ניהול תכולה המתעדת את אופן ההגדרה , התיקוף והבקרה של תכולת הפרויקט . התועלת העיקרית בתהליך היא בכך שהוא מ 0 פק הנחיה והכוונה כיצד תנוהל התכולה לאורך הפרויקט . התשומות , הכלים , השיטות והתפוקות של תהליך זה מתוארים בתרשים . 5-2 תרשים 5-3 הוא תרשים זרימת המידע של התהליך . תכנית ניהול התכולה היא רכיב של תכנית ניהול פרויקט או של תכנית לניהול תכנית שמתארת את אופן ההגדרה , ההכנה , המעקב , השליטה ותאימות של התכולה . הכנת תכנית ניהול תכולה ופירוט תכולת הפרויקט מתחילים בניתוח המידע הנכלל במסמך ייזום הפרויקט 0 ) עיף , ( 4 . 1 . 3 . 1 בתכניות המשנה האחרונות של תכנית ניהול הפרויקט שאושרו 0 ) עיף , ( 4 . 2 . 3 . 1 במידע היסטורי שנכלל בנכסי תהליכים ארגוניים ( סעיף ( 2 . 1 . 4 ובגורמים סביבתיים אחרים של הארגון ( סעיף . ( 2 . 1 . 5 תכנית זו מס"עת בהפחתת הסיכון להתגנבות תכולה לפרויקט .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ