4.6.3 סגירת פרויקט או שלב: תפוקות

4 . 6 . 3 . 1 מעבר של מוצר , שירות או תוצאה סופיים תפוקה זו מתייחסת להעברה של המוצר , השירות או התוצאה שהפרויקט הוסמך לייצר ( או במקרה של סגירת שלב , להעברה של תוצר הבינ"ם של המוצר , השירות או התוצאה של אותו שלב . ( 4 . 6 . 3 . 2 עדכון לנכסי תהליכים ארגוניים נכסי התהליכים הארגוניים שאותם מעדכנים בעקבות תהליך סגירה של פרויקט או שלב הם , למשל : קובצי פרויקט - תיעוד שמופק בעקבות פעילויות הפרויקט . לדוגמה , תכנית לניהול הפרויקט , תכולה , עלויות , לוח זמנים ולוחות שנה של הפרויקט , רשימת הסיכונים ורשימות אחרות , מסמכי ניהול השינויים , פעולות מענה מתוכננות לסיכונים והשפעות הסיכונים . מסמכי סגירת פרויקט או שלב - תיעוד רשמי המצביע על כך שהפרויקט או השלב הושלמו ושתוצר הפרויקט או השלב המושלמים הועברו לאחרים , למשל לקבוצת התפעול או לשלב הבא . במהלך סגירת הפרויקט , מנהל הפרויקט סוקר מסמכים משלבים קודמים , מסמכי קבלה של הלקוח מתהליך אימות תכולה ( סעיף ( 5 . 4 ואת החוזה ( אם רלוונטי , ( כדי להבטיח שכל דרישות הפרויקט מולאו לפני השלמת סגירתו . אם הפרויקט הופסק לפני השלמתו , התיעוד הרשמי מציין את הסיבות...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ