4.6.1 סגירת פרויקט או שלב: תשומות

4 . 6 . 1 . 1 תכנית ניהול פרויקט מתוארת ב 0 עיף . 4 . 2 . 3 . 1 התכנית לניהול פרויקט הופכת לה 0 כם בין מנהל הפרויקט ובין נותן החסות לפרויקט , המגדיר את מה שנחשב להשלמת פרויקט . 4 . 6 . 1 . 2 תוצרים מאושרים מתוארים בסעיף . 5 . 5 תוצרים מאושרים יכולים לכלול מפרטי מוצר שאושרו , קבלות מסירה ומסמכי ביצוע עבודה . תוצרים חלקיים או תוצרים בשלבי ביניים יכולים גם להיכלל בפרויקטים שבוטלו או הופסקו . 4 . 6 . 1 . 3 נכסי תהליכים ארגוניים מתוארים בסעיף . 2 . 1 . 4 נכסי תהליכים ארגוניים שיכולים להשפיע על תהליך סגירת פרויקט או שלב הם , בין היתר : דרישות או הנחיות לסגירת פרויקט או שלב ( לדוגמה , הנחיות מנהלתיות , סקרים בפרויקט , אומדני פרויקט ותבחיני העברה ;( מידע היסטורי ובסיס ידע של לקחים שהופקו ( לדוגמה , מסמכי פרויקט ורשומותיו , כל המסמכים והמידע של סגירת הפרויקט , מידע הן על התוצאות של החלטות בחירה של פרויקטים קה מים והן על ביצועי פרויקטים קודמים ומידע ממאמץ ניהול הסיכונים . (  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ