תרשים ‭:4-13‬ סגירת פרויקט או שלב: תרשים זרימה של התהליך