תרשים ‭:4-12‬ סגירת פרויקט או שלב: תשומות, כלים ושיטות ותפוקות